ඇස්ප්‍රින්

මරණ හයෙන් පහක් දරුණු අසාත්මිකතා හේතුවෙන්: විශේෂඥයින්

මෑතකාලීනව සිදු වූ ඖෂධ අසාත්මිකතාවන් සහ ඒවායේ ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුව තීරණය කර ඇත්තේ මෑත කාලීන මරණ හයෙන් පහක් ජීවිතයට තර්ජනයක් වන අසාත්මික ප්‍රතික්‍රියාවක් වන ඇනෆිලැක්සිස් නිසා සිදු වූ ඒවා බවයි.

එම කමිටුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ අවසන් වාර්තාවෙන් මේ බව අනාවරණය වී ඇත.

වෛද්‍ය-රෝගීන්ගේ රහස්‍යභාවය හේතුවෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාව සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

එසේ වුවද, විශේෂඥයින් වාර්තාවේ නිර්දේශ 12 ක් දක්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *