මරණ තර්ජනවලින් පසු ෂාරුක් ඛාන්ට Y+ ආරක්‍ෂාව ලැබේ

‘පතාන්’ සහ ‘ජවාන්’ චිත්‍රපටවල සාර්ථකත්වයෙන් පසු ෂාරුක් ඛාන්ට මරණ තර්ජන එල්ල වූ බවට නළුවා පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු මුම්බායි පොලිසිය විසින් ෂාරුක් ඛාන්ට Y+ ආරක්ෂක ආවරණයක් ලබා දෙනු ඇත.

Y+ ආරක්ෂක ආවරණය යටතේ, ඛාන් මහතා සමඟ සන්නද්ධ ආරක්ෂක භටයින් හය දෙනෙක් පැය 24 පුරාම සිටිනු ඇත. මීට පෙර ජනප්‍රිය නළුවාගේ ආරක්ෂාවට සිටියේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකි.

පොලිසියට අනුව, නළුවා මෑතකදී මහාරාෂ්ට්‍ර රජයට ලිපියක් යවමින් දන්වා සිටියේ ඔහුට නැවත වරක් බ්ලොක්බස්ටර් ලබා දීමෙන් පසු ඔහුට මරණ තර්ජන එල්ල වන බවයි. ඉන්පසුව මහාරාෂ්ට්‍ර රජය ජනප්‍රිය නළුවාට ලබාදී තිබූ ආරක්‍ෂාව වැඩි කිරීමට තීරණය කළේය.

මීට පෙර, ලෝරන්ස් බිෂ්නෝයි කල්ලියේ තර්ජන හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ නළු සල්මන් ඛාන්ට Y+ ආරක්ෂාව ලබා දී තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *