මම කවදාවත් අයවැය යෝජනා ගැන ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළේ නැහැ: මහින්ද රාජපක්ෂ

2024 වසර සඳහා වන අයවැය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ තවමත් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව පවසමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පක්ෂය නුදුරේදීම තීරණයක් ගන්නා බව ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ඔවුන්ට එකඟ විය හැකි යෝජනාවලට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහාය දෙන බවත් අනුමත කළ නොහැකි යෝජනාවලට සහය නොදෙන බවත්ය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අයවැය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළේ දැයි විමසූ විට රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ තමන් කිසිදු සාකච්ඡාවකට නොපැමිණි බවත් එවැනි සාකච්ඡාවකට පක්ෂයේ වෙනත් අය සහභාගි වූයේ දැයි තමන් නොදන්නා බවත්ය.

තවත් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු කියා සිටියේ මාස කිහිපයකට පසුවත් රාජ්‍ය සේවකයන්ට දීමනාවක් ලබාදීම හොඳ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *