මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාගෙන් වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 12 දෙනකු පමණි

පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාගෙන් මේ දක්වා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 12 දෙනෙකු පමණක් බව සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සිය පාලන විනිශ්චය තක්සේරු කිරීමේදී දූෂණ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව සාමාජිකයින් තම වත්කම් සහ බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කලබල විය හැකි බව ආචාර්ය ද සිල්වා අවධාරණය කළේය.

“මෙම වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන ඉහළ සිට පහළට දූෂිත බව IMF පවසා ඇත,” ඔහු පැවසීය, “ඇගයුමෙන් කියැවෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂිත ආදායම ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති අතර විදේශ ණය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා නොමැති බවයි. ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය. එය පාලනය පිළිබඳ කනස්සල්ල ද ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම සන්දර්භය තුළ, දූෂණය අවම කිරීමට පියවර ගැනීමට රජය අපොහොසත් වී ඇති බව වාර්තාව පවසයි. මෙය නින්දිතයි. ”

“ශ්‍රී ලංකාවට IMF වෙතින් දෙවන වාරිකය ලැබෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, තුන්වන වාරිකය ලබා ගත හැකිද යන්න සැක සහිත බව පෙනේ. එවැනි තත්වයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය භයානක අනුපාතයකට වැටෙනු ඇත, ”ද සිල්වා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *