මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාසවල මිලියන 16ක හිඟ විදුලි බිල්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිල නිවාසවල විදුලි සැපයීම වෙනුවෙන් පසුගිය වසර අවසන් වන විට අය වීමට නියමිත ව තිබූ රුපියල් මිලියන 16ක මුදලක ගෙවීම් පැහැර හැර ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ.

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව 2022 වර්ෂයට අදාළ ව නිකුත් කළ වාර්තාවට අනුව විදුලි සම්බන්ධතා 74ක් සඳහා වන ගෙවීම් මෙලෙස පැහැර හැර ඇති බව වාර්තා වේ.

එම සම්බන්ධතාවලින් 29කට අදාළ රුපියල් මිලියන 05ක මුදලක් වසර 06ක කාලයක් පුරා අය කර ගෙන නොමැති අතර, තවත් සම්බන්ධතා 30කට අදාළ රුපියල් මිලියන 03ක් වසරකට වැඩි කාලයක් අයකරගෙන නොමැති බව අනාවරණය වී තිබේ.

මේ අතර, 2022 වර්ෂය සඳහා නිසි අනුමැතියකින් තොර ව විදුලි බල මණ්ඩල සේවකයන් සඳහා ඉංජිනේරු දීමනා, දිරි දීමනා හා තාවකාලික දීමනා වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 418ක් වැය කර ඇති බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ වාර්තාවට අනුව ලංකා ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් ඉන්ධන ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සිදු කර තිබූ හෙජින් ගනුදෙනුව හේතුවෙන් පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වැනි දින වන විට රුපියල් මිලියන 14,028ක පාඩුවක් සිදු ව ඇති බව ද සඳහන්ය.

ඊට අදාළ ව සංස්ථාවට එරෙහි ව පෞද්ගලික බැංකුවක් විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 8.6ක අයිතියක් ඉල්ලා ගොනු කළ නඩුවක් ද තවදුරටත් විභාග වෙමින් පවතින බව විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *