මත්පැන් මිල අඩු කරන්න: ඩයනා

අලෙවිය සහ රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා මධ්‍යසාර පානවල මිල අඩු කළ යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

“මත්පැන් මිල වැඩි කළහොත් රජයට ආදායම වැඩි කළ හැකියි. මිල අඩු කළහොත් වැඩි පිරිසක් මත්පැන් මිලදී ගනු ඇත. වැඩි පිරිසක් මත්පැන් මිලදී ගන්නා විට බදු ආදායම වැඩි කළ හැකියි. එහෙම නොවුණොත් ලංකාවේ මත්පැන් තහනම් කරලා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වහන්න වෙනවා” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මත්පැන්වල මිල ඉහළ යාමත් සමඟ “ඇපල්” නමින් මධ්‍යසාර බීම සඳහා අතිරේකයක් නිපදවා ඇත,” ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට රාත්‍රී ආර්ථිකයක් තිබිය යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය. ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදේශීය සංචාරකයන්ගෙන් සියයට 80ක් පමණ අපේ දිවයිනට පැමිණෙන්නේ එක් වරක් පමණි. “ලංකාවේ නයිට් ලයිෆ් නැති නිසා එක පාරයි එන්නේ. රෑ 10ට නිදාගන්න සංචාරකයෝ ලංකාවට එන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ රාත්‍රී ආර්ථිකයක් ඇති කළ යුතු බවට බොහෝ දෙනෙක් මට පහර දුන්නා. මම කිසිම වෘත්තියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අදහස් කළේ නැහැ,” ඔහු පැවසීය.

ඒ වගේම සංගීත සංදර්ශන උදේ වෙනකම් පවත්වන්න දෙන්න කියලා ඇය කිව්වා. “ ඇයි අපි රාත්‍රී 11 ට සංගීත සංදර්ශන නවත්වන්නේ? “වෙරළ පැත්තේ සංගීත සංදර්ශන පැවැත්වුවොත් කාටවත් කරදරයක් නැහැ,” ඇය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *