මගී යාත්‍රා සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සහ ඉන්දීය රජයන් තීරණය කරයි.

2023 අප්‍රේල් 29 වැනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනයේ කන්කසන්තුරේ සිට ඉන්දියාවේ කරෙයිකාල් දක්වා මගී යාත්‍රා සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සහ ඉන්දීය රජයන් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වාර්තා වන අන්දමට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉරිදා (26) දින වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සහ ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය අතර සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.

මේ සඳහා කන්කසන්තුරේ සහ කරෙයිකාල් යන ප්‍රදේශවල ආගමන විගමන කාර්යාල දෙකක් බැගින් ස්ථාපිත කිරීමට ද තීරණය කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

බෝට්ටු සේවාව සඳහා ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලංකා රජයන් විසින් මුලින් බෝට්ටු ලබා නොදෙන බවත් ඒ වෙනුවට ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් කැඳවන ලද ටෙන්ඩරය යටතේ බෝට්ටු ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අනාවරණය කළේය.

නව මගී තොටුපළ වැඩසටහන යටතේ එක් මගී යාත්‍රාවක මුළු මගීන් 150 දෙනෙකුගේ ධාරිතාව කිලෝග්‍රෑම් 100ක් වන අතර එක් පැත්තක ගමන් කිරීමේ පිරිවැය ඇමෙරිකානු ඩොලර් 50කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *