භූමිකම්පාවකින් මෙල්බර්න් නගරය කැළඹෙයි.

මෙල්බර්න් නගරයේ සමහර ප්‍රදේශ කෙටි, නමුත් සාපේක්ෂව බලවත් භූමිකම්පාවකින් කම්පා වී ඇත.

භූ විද්‍යාව ඕස්ට්‍රේලියාව වාර්තා කළේ මෙල්බර්න් හි වයඹදිග මායිමේ සන්බරි අසල රික්ටර් පරිමාණයේ 3.8 ක භූමිකම්පාවක්, ඇස්තමේන්තුගත කිලෝමීටර් තුනක් ගැඹුරින් ය.

ඉරිදා රාත්‍රී 11.41 ට පමණ භූමිකම්පාව ඇති විය.

නගරයේ පුළුල් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් භූමිකම්පාව දැනුණු බව හෝ කම්පනය නිසා අවදි වූ බව වාර්තා කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *