භාණ්ඩ 367කට සම්පූර්ණ තහනමක් නැති බව අමාත්‍ය සේමසිංහ පවසයි…

වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 367ක් ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමක් නොවන බව පවසමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ එය තාවකාලික පියවරක් පමණක් බවයි.

වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව සිදුකරන ඇතැම් ආනයන සීමා කිරීමට තීරණය කළේ උද්ධමනය පාලනය කිරීමට සහ පාවෙන විනිමය අනුපාතයක් පවතින විට ඩොලර් පිටතට ගලා ඒම සීමා කිරීමට බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

විපක්ෂය කියන පරිදි ආනයන සීමා කිරීම් රජයට සම්බන්ධ ඇතැම් කණ්ඩායම්වලට වාසි සැලසීමට නොවන බව ඔහු පැවසීය.

නලින් බණ්ඩාර විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කල් තැබීමේ විවාදය ස්ථිර කළ SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක කියා සිටියේ වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව භාණ්ඩ 367ක් ආනයනය කිරීම සීමා කර ඇත්තේ රජයට සම්බන්ධ ඇතැම් කණ්ඩායම්වලට වාසි සැලසීමට බවත් ආනයනය සියලු දෙනාට විවෘත කළ යුතු බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *