භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන තහනම ලිහිල් කරයි.

2022 නොවැම්බර් 23 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන තහනම ලිහිල් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ අතර ශීතකරණ, වායු සමීකරණ, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර සහ තිරිංග පෑඩ් ඇතුළත් වේ.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් තබා ඇත.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව, තෝරාගත් HS කේත මගින් වර්ගීකරණය කරන ලද භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතියට යටත්ව අවසර දෙනු ලැබේ.

ගැසට් : ආනයන තහනම් ගැසට්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *