පිපිරීම

බෝම්බ තර්ජනය පිළිබඳ බන්ධනාගාර රැඳවියාගේ ඔත්තුව ගැන පරීක්ෂණයක්

බෝම්බ තර්ජනයක් සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර රැඳවියෙකු ලබාදුන් තොරතුරක් මත ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පල්ලෙකැලේ දුම්බර බන්ධනාගාරයේ සිට මහර බන්ධනාගාරය දක්වා රැඳවියන් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ බස් රථයක සිටි රැඳවියෙකු තෙන්නකුඹුර පොලිස් මාර්ග බාධකයේ රාජකාරියේ යෙදී සිටි නිලධාරීන්ට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට තමන් දන්නා අත් අකුරින් ලිපියක් තබා ගිය බව පොලිසිය පවසයි.

එම සටහනේ රැඳවියා සඳහන් කළේ වෙනත් සිරකරුවෙකු එවැනි ප්‍රහාරයක් සඳහා සැලසුම් සාකච්ඡා කර ඇති බවයි.

බුද්ධි දත්ත සමඟින් මෙම තොරතුරුවල විශ්වසනීයත්වය මුලදී තක්සේරු කිරීමේදී, එහි සැලකිය යුතු වලංගු භාවයක් නොමැති බව පොලිසිය තීරණය කර ඇත.

එසේ වුවද බන්ධනාගාරය තුළ සිටින රැඳවියන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා මූලිකත්වය ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *