බේරේ වැව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ගැන කඩිනම් වාර්තාවක් ඉල්ලයි

බේරේ වැව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය සහ සැලසුම් පිළිබඳ වාර්තා දෙසැම්බර් 15 වැනිදා වන විට ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබා දෙන ලෙස ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සහ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතා අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ට නියෝග කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මීට අමතරව කොළඹ නගර අලංකරණ සැලැස්ම සහ එහි වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් කඩිනමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද ඔහු මෙම නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

කොළඹ නගර අලංකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බේරේ වැව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම නියෝග නිකුත් කෙරිණි.

බේරේ වැව ආශ්‍රිතව හඳුනාගත් ඉඩම් පෞද්ගලික අංශය සමඟ එක්ව පොදු කටයුතු සඳහා සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළු විවිධ අංශ පිළිබඳව මෙම හමුවේදී අවධානය යොමු විය. බේරේ වැවේ ඇති බැක්ටීරියා සහ ඇල්ගී ප්‍රතිශතය අඩුකිරීමේ අරමුණින් අපද්‍රව්‍ය බට බේරේ වැවට හැරවීම වැළැක්වීම සඳහා ගෙන යන ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳව ද සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *