බේරේ වැවේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් අනුමැතිය

ක්ෂුද්‍ර නැනෝ බුබුලු තාක්‍ෂණය, කාබන් ෆයිබර් ජෛව පටල තාක්‍ෂණය සහ පරිසර හිතකාමී එන්සයිම යොදා ගනිමින් බේරේ වැවේ ජල තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් සමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි විය.

කැබිනට් ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ Groepo Pte විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්ති අනුමැතිය ජූලි 17 වන දින ලබා දුන් බවයි. Ltd. (GPL), ජපානයේ හිමිකාරීත්වය ඇති සිංගප්පූරු සමාගමකි.

දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විශේෂඥයන්, අදාළ සියලුම පරීක්ෂණ ආයතන සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතනවල නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් විද්වත් කමිටුවක අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමට යටත්ව මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය වසර පහක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට නියමිතය. අත්පත් කරගත් ප්රතිඵල මත පදනම්ව ව්යාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම.

ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා යන්ත්‍ර සූත්‍ර ආනයන බදුවලින් නිදහස් කිරීමට ද අවසර ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *