බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව අඩු පීඩන කලාපයක්

අන්දමන් සහ නිකොබාර් දූපත් ආශ්‍රිතව ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ අඩු පීඩන කලාපයක් නිර්මාණය වී ඇති බැවින් මුහුදු නොයන ලෙස නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවට උපදෙස් දෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික උපද්‍රව පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

අඩු පීඩන කලාපය ඉදිරි පැය 24 තුළ බටහිර මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය හරහා පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වීමට ඉඩ ඇති බව ඔවුන් පවසයි.

එබැවින් ඉහත මුහුදු ප්‍රදේශවල සිටින පුද්ගලයින්ට කඩිනමින් ගොඩබිමට හෝ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවලට යන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ඉදිරි අනාවැකි පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

සුළගේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 45ක් දක්වා ඉහළ යා හැකි අතර වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය පැ.කි.මී.55 දක්වා ඉහළ යා හැක.

මෙම මුහුදු ප්‍රදේශවල තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි සහ රළු හෝ ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ ද අපේක්ෂා කළ හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *