බුවනෙක අලුවිහාරේ වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස දිවුරයි

වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා දිවුරුම් දී ඇත.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී වැඩබලන අගවිනිසුරු ලෙස බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා විදෙස්ගත වීම හේතුවෙන් බුවනෙක අලුවිහාරේ මහතා වැඩබලන අගවිනිසුරුවරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇති බව සඳහන්.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *