බැසිල් රාජපක්ෂ සිරි සමන්තභද්‍ර හිමි හමුවී ආශිර්වාද ලබා ගනී

Share this Article

බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (15) දිනයේ සිරිසදහම් ආශ්‍රමයේදී සිරි සමන්තභද්‍ර හිමියන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබාගෙන තිබේ. සිරි සදහම් ආශ්‍රමයේ නිල ෆේස්බුක් පුටුවේ මේ පිළිබඳව සටහනක් තබමින් සිරි සමන්තභද්‍ර හිමියන් පවසා ඇත්තේ සිරි සදහම් ආශ්‍රමයත්, උමංදාව මහා විහාර ආශ්‍රමයත් ආරම්භයේ සිට මේ දක්වාම බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමන් හා පුෂ්පා රාජපක්ෂ මැතිනිය ඉතාමත් සමීපව කටයුතු කළ බවයි.

Image may contain: one or more people, people standing, people sitting and indoorImage may contain: one or more people, people standing and indoorImage may contain: 1 person, standing, sitting and indoor


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.