බාල­ව­ය­ස්කාර වයස් සීමා වෙනස ගැන විපක්ෂ නායක ප්‍රකා­ශය අධි­ක­රණ ඇමැ­තිගේ අව­ධා­න­යට යොමු කර­නවා – අමාත්‍ය ප්‍රසන්න

දණ්ඩ නීති සංග්‍ර­හයේ යෝජිත සංශෝ­ධන මඟින් ලිංගික සේව­නයේ යෙදිය හැකි ගැහැනු දරු­වන්ගේ වයස අවු­රුදු 14 දක්වා අඩු කිරී­මට හා පිරිමි වර­ද­ක­රු­ව­කුගේ වයස අවු­රුදු 22ට අඩු නම් දඬු­වම් ලිහිලි කිරීම පිළි­බඳ යෝජ­නා­වක් පව­තින බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා කළ ප්‍රකා­ශය සම්බ­න්ධ­යෙන් අධි­ක­රණ, බන්ධ­නා­ගාර කට­යුතු හා ආණ්ඩු­ක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ ඇමැ­ති­ව­ර­යාගේ විශේෂ අව­ධා­න­යට යොමු කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවි­ධා­යක, නාග­රික සංව­ර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණ­තුංග මහතා පාර්ලි­මේ­න්තු­වේදී ඊයේ (22) ප්‍රකාශ කළේය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා ඊයේ (22) පාර්ලි­මේ­න්තු­වේදී නැඟූ ප්‍රශ්න­ය­කට පිළි­තුරු දෙමින් ඇමැති ප්‍රසන්න රණ­තුංග මහතා මේ බව සඳ­හන් කළේය. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා මේ කරුණ සම්බ­න්ධ­යෙන් මෙසේද පැව­සීය:

“2024 පෙබ­ර­වාරි 13 දින ප්‍රකා­ශ­යට පත් කරන ලද දණ්ඩ නීති සංග්‍ර­හයේ 363 සහ 364 වග­න්තියේ 19 වැනි පරි­ච්ඡේ­දයේ සංශෝ­ධ­නය කිරීම පිළි­බඳ පනත් කෙටු­ම්පත ප්‍රසන්න රණ­තුංග අමැ­ති­තු­මාගේ අව­ධා­න­යට යොමු කරන්න කැමැ­තියි. මේ පනත් කෙටු­ම්පත මඟින් ලිංගික සේව­න­යට බාල වය­ස්කාර ගැහැනු දරු­වන්ගේ වයස අවු­රුදු 16 සිට 14 දක්වා අඩු කිරීම, පිරිමි වර­ද­ක­රු­වකු අවු­රුදු 22ට අඩු නම් දඬු­වම් ලිහිල් කිරීම, ඒ වගේම 363 දණ්ඩ නීති සංග්‍ර­හයේ පිරිමි සහ ස්ත්‍රී දූෂ­ණය එකට දානවා වෙනු­වට ස්ත්‍රී දූෂ­ණය වෙනු­වෙන් වෙනම අණ­ප­නත් සහ පිරි­මින්ට තිබිය යුතු ඒවා වෙනම සංශෝ­ධන හරහා ඉදි­රි­පත් කිරීම අති­ශ­යින්ම වැද­ගත් කරුණු හැටි­යට අණ්ඩු­ප­ක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවි­ධා­ය­ක­තු­මාට මා යොමු කර­නවා. ඒ වගේම මා රජ­යෙන් ඉල්ලී­මක් කර­නවා මේ දණ්ඩ නීති සංග්‍ර­හයේ 363 හා 364 වගන්ති ඉවත් කර ගන්නා ලෙස. ළමා, කාන්තා ඒ වගේම පුරුෂ පක්ෂයේ අප හැමෝ­ගෙම අයි­තීන් සුර­ෂිත කරන්න.”

නාග­රික සංව­ර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණ­තුංග මහතා: “එතු­මාගේ ඉදි­රි­පත් කිරීම මා අධි­ක­රණ ඇමැ­ති­තු­මාගේ අව­ධා­න­යට යොමු කර­නවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක විප­ක්ෂ­යේම මත­යද කියලා. මොකද ජනතා විමුක්ති පෙර­මුණ ගණිකා වෘත්තිය නීති­ගත කරන්න හදන නිසා ඒ අය ඒකට ප්‍රති­චා­රය දෙන්නේ කොහො­මද දන්නේ නැහැ. මේක සංකීර්ණ ගැට­ලු­වක්. මෙය සාකච්ඡා කළ යුතු දෙයක්. එ් නිසා එය කරන්න ඕනෑ. ඒකට කතා දෙකක් නැහැ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *