බස්නාහිර පළාතේ විදුලි බස් නියමු ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලංගම) ධාවනය වන විදුලි බස් රථ 50ක් බස්නාහිර පළාත ආවරණය වන පරිදි එක් කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරන බව කැබිනට් සම ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අඟහරුවාදා (28) පැවසීය.

ඊයේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් ධාවනය කරනු ලබන විදුලි බස් රථ 50ක් ශ්‍රී ලංකාවේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතියට එක් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි.

“ජාත්‍යන්තර බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ පොසිල ඉන්ධන සඳහා වන පිරිවැය අවම කර ගත හැකි සූර්ය බලශක්තිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට බස් ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට ෆොසිල ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට යන වියදම දරා ගැනීම ඉතා අපහසුයි,” ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

ඊට හොඳම විසඳුම විදුලි වාහන හඳුන්වාදීම බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළා.

විදුලි බස් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ගමනාගමන මණ්ඩලය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගන්නා ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා දේශීය විදුලි වාහන නිෂ්පාදකයින්ට සහ නව නිපැයුම්කරුවන්ට ආරාධනාවක් ද කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *