බස්නාහිර පළාත් පාසල්වලට දැනුම්දීමක්.

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලාල් නෝනිස් මහතා බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පාසල්වල හෙට (15) පැවැත්වීමට නියමිත වාර විභාග කල් දමන ලෙස බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ශ්‍රී ලාල් නෝනිස් මහතා විසින් 09 ශ්‍රේණිවල විභාග මාර්තු 21 දක්වාත්, 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල විභාග මාර්තු 22 දක්වාත් කල් දමන ලෙස බලධාරීන්ට නියෝග කර ඇත.

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා ප්‍රකාශ කළේ හෙට දිනයේ ඇතිවිය හැකි ප්‍රවාහන ගැටළු සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

රජයේ බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අංශවල වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් හෙට වැඩවර්ජනයක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *