බලංගොඩ නායයෑමෙන් සිව්දෙනෙක් අතුරුදන්

බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුවූ නායයෑමෙන් සිව්දෙනෙකු අතුරුදන් ව ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

පොලීසිය පවසන්නේ බලංගොඩ ගවරන්හේන, වැහින්තැන්න ප්‍රදේශයේ මෙම නායයෑම සිදුව ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *