බන්දුලගෙන් වසරක් පුරාවටම පරිප්පු 150 ට

Share this Article

ලබන වසර පුරා රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව සහ සතොස යන ආයතන හරහා රතු පරිප්පු කිලෝවක් රුපියල් 150 ක මුදලකට අළෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව වෙළද අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා සිටියි.

එමෙන්ම ග‍්‍රාමීය මට්ටමින් තරුණ ව්‍යවසායකයන් දහසක් බිහි කරමින් සහ සාධාරණ මිලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම සදහා විශේෂ අළෙවි සැල් ජාලයක් ඉදිරියේදී ස්ථාපිත කරන බවත් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.