බදු පැහැර හැරීමට එරෙහිව සටන් කිරීමට රජය උනන්දු වෙයි: රාජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා අනුව පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම, බදු නිදහස් කිරීම්වල සුළු අඩු කිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බදු පැහැර හැරීම්වලට එරෙහිව ක්‍රියාකාරීව සටන් කිරීම ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාමාර්ගවල අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළේය.
පසුගිය වසරේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව ලෝකයේ අඩුම ආදායම ශ්‍රී ලංකාව සතු බවට භයානක කරුණ ආචාර්ය සියඹලාපිටිය අවධාරණය කළේය.

“පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ රජයේ ආදායම 50% කින් වැඩි වී ඇතත් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බව” ඔහු අවධාරණය කළේය.

මේ අතර සහකාර රේගු අධිකාරීවරුන් 138 දෙනෙකු සහ රේගු පරීක්ෂකවරුන් 45 දෙනෙකු දේශපාලන මැදිහත්වීම්වලින් තොරව විවෘත තරඟයකින් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *