බංග්ලාදේශයේ ඩොලර් මිලියන 200 ක ණය ගෙවීමට ශ්‍රී ලංකාවට තවත් මාස 6 ක කාලයක් ලබාදෙයි.

දිගුකාලීන ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ආපසු ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස දිවයිනේ ජාතිය ඉල්ලා සිටීමෙන් පසු බංග්ලාදේශ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 200 ක ණය ආපසු ගෙවීමට තවත් මාස හයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන්නේය.

මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු, නිර්නාමික කොන්දේසියක් මත, බංග්ලාදේශ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ආපසු ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කර ඇති බව පැවසීය.

මාස ගණනාවක් තිස්සේ උග්‍ර ග්‍රීන්බැක් හිඟයකට මුහුණ දී සිටින දිවයින ජාතිය, 2021 මැයි මාසයේදී බංග්ලාදේශයෙන් ඩොලර් මිලියන 200ක් ණයට ගත්තේය.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසය වන විට එම ණය ගෙවීමට නියමිතව තිබුණත් එය ඉටු කිරීමට නොහැකි විය.

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව සිය මුළු ඩොලර් බිලියන 51 විදේශ ණය පැහැර හරින බව නිවේදනය කළේය.

දෙරට අතර ගිවිසුමට අනුව මාර්තු මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීමට නියමිතව තිබුණි.

නමුත් දිවයින ජාතිය තවමත් විදේශ විනිමය සංචිතවල උග්‍ර හිඟයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ආපසු ගෙවීමේ කාලය දීර්ඝ කරන ලෙස BB වෙත ඉල්ලීමට බල කෙරී ඇත.

එහි විදේශ විනිමය සංචිත වේගයෙන් ක්ෂය වෙමින් පවතින මොහොතක BB කාල සීමාව දීර්ඝ කර ඇත.

නව කාලසීමාවට අනුව, මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ණය ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

බංග්ලාදේශය දැනටමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතන කිහිපයකින් ණය ආධාර ඉල්ලා ඇත.

මහ බැංකුවේ දත්ත වලට අනුව, බංග්ලාදේශයේ සංචිතය ජනවාරි 11 වන දින ඩොලර් බිලියන 32.52 ක් වූ අතර වසරකට පෙර එම කාලය තුළ ඩොලර් බිලියන 44.92 ක් විය. (ඩේලි ස්ටාර් බංග්ලාදේශය)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *