පෞද්ගලික අංශයේ ණය පහත වැටීම දිගටම…

  • මාර්තු මාසයේ පෞද්ගලික අංශයේ ණය වාර්තා රුපියල් බිලියන 107.6 ක වර්ධනයක් අඩු වූ අතර එය පෙබරවාරි මාසයේ දී රුපියල් බිලියන 57.6 සිට දෙගුණයකින් වැඩි විය.
  • බැංකුවල මාර්තු කාර්තුවේ මූල්‍ය වාර්තා ද අහිතකර පුද්ගලික ණය තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරයි
  • රජයට ණය. බැංකු පද්ධතියෙන් රු.බිලියන 97.2කින්; රාජ්‍ය සංස්ථා වෙත ණය බිලියන 118.9කින් පහත වැටී ඇත

පුද්ගලික අංශය වෙත මාස ගණනාවක් පුරා පැවති ණය පහත වැටීම මාර්තු මාසයේදී වඩාත් කැපී පෙනෙන ලෙස පෙන්නුම් කළේ එවැනි ණය රුපියල් බිලියන 107.6 ක ශුද්ධ අව-වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර එය පෙබරවාරි මාසයේ පැවති රුපියල් බිලියන 57.6 හැකිලීමට වඩා දෙගුණයකට ආසන්න විය.

 

පුද්ගලික අංශයට හිමි වූ ශුද්ධ ණය විශාල වශයෙන් පහත වැටීම පෙන්නුම් කරන්නේ ආර්ථිකය තවමත් පසුබෑමකට ලක්ව ඇති නමුත් එය මුල්ලකට හැරී දේශීය විදේශ මුදල් තත්ත්වයන්හි වැඩිදියුණු වීම සහ පාරිභෝගික මිල ගණන් පහත වැටීමත් සමඟ යම් අඩියක් සොයා ගැනීමට ඉඩ තිබූ බවයි.

2023 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ කාර්තුවේදී වාණිජ බැංකු සියල්ලම පාහේ තම ණය පොත්වල අඩු වර්ධනයක් වාර්තා කළ බැවින් බැංකුවල පළමු කාර්තුවේ මූල්‍ය වාර්තා ද ආර්ථිකයේ පෞද්ගලික ණය තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ ඉපැයීම් විවරණය වඩාත් සමීපව විග්‍රහ කිරීමෙන් පෙන්නුම් කළේ බැංකු ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් බොහෝ දුරට ඔවුන්ට යම් වර්ධනයක් ගෙන ඒම සඳහා වසරේ පසු භාගයේදී ප්‍රවේශමෙන් ශුභවාදීව සිටින බවයි.

ඔවුන්ගේ ණය පොත්වල හැකිලීම් නොතකා, බැංකු සමස්තයක් ලෙස සාධාරණ ලෙස හොඳ මූල්‍ය කාර්ය සාධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, ඉහළ ආන්තික සහ සාපේක්ෂ අඩු දුර්වලතා වලින් ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත. ඉහළ බදු නිසා සියලුම ණය දෙන්නන්ගේ ඉපැයීම්වලින් බැබළීමක් නැති විය.

විදේශ මුදල් අවසන් වීම නිසා ආර්ථිකය හදිසියේ ඇනහිටීමෙන් පසු පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේ පමණ සිට කර්මාන්තයේ පෞද්ගලික ණය පහළ බැස ඇත. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, බොහෝ පුද්ගලයන්ගෙන් සහ ව්‍යාපාරවලින් ණය සඳහා ඇති ඉල්ලුමට ගල් ගැසීමට බැංකු ඔවුන්ගේ ණය ප්‍රමිතීන් දැඩි කළේය.

ණය සඳහා ඇති ඉල්ලුම තලා දැමීම සහ එමඟින් පරිභෝජනය සහ නිෂ්පාදනය යන සියල්ලම මිල ස්ථායීතාවය ගෙන ඒමේ මුවාවෙන් ඉලක්ක කර ගත් මෙගා ප්‍රතිපත්ති අනුපාත ඉහළ නැංවීමක් සමඟ මහ බැංකුව මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීමෙන් පසු අනුපාත වහලය හරහා ගියේය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, බැංකු විසින් ඔවුන්ගේ ශේෂ පත්‍ර හැකිලීම, ද්‍රවශීලතාව දැඩි වීම සහ ප්‍රාග්ධන මට්ටම් අභියෝගයට ලක්ව ඇත්තේ ඔවුන් සතුව පැවති ණය පැහැර හැරීම් සහ ඩොලර් බැඳුම්කර සඳහා ලබා දීමට සිදු වූ වාර්තාගත පාඩු ප්‍රතිපාදන හේතුවෙනි.

පුද්ගලික ණය පහත වැටී ඇති අතර, මාර්තු මාසයේදී බැංකු පද්ධතියෙන් රජයට ලබා දුන් ණය රුපියල් බිලියන 97.2 කින් වැඩි වූ අතර රාජ්‍ය සංස්ථා වෙත ණය රුපියල් බිලියන 118.9 කින් අඩු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *