පොළොන්නරුවේ අලි පහරදීමෙන් විපතට පත් වූවන්ට මේ වසරේ රුපියල් මිලියන 37.3 ක වන්දි

2023 වසරේ මේ දක්වා පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ අලි ඇතුන්ගෙන් සිදුවූ ජීවිත හා දේපළ හානි වෙනුවෙන් වන්දි ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 37.3ක් වෙන්කර තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ (2022) පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වන අලි ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වන අලි මරණ 73 ක් සහ මිනිස් මරණ 18 ක් වාර්තා වී ඇති අතර 2023 අගෝස්තු 21 වන විට අලි මරණ 55 ක් සහ මිනිස් මරණ 17 ක් සිදුවී ඇත.

2022 දී වන අලින්ගෙන් සිදු වූ දේපළ හානි සංඛ්‍යාව 493 ක් සහ 2023 ජූලි 20 වන දින 474 ක් වන අතර 2022 දී භෞතික හානි සංඛ්‍යාව 13 ක් සහ 2023 ජූලි 20 වන දින සංඛ්‍යාව 12 කි.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මහජන නියෝජිතයන්, ප්‍රාදේශීය නියෝජිතයන් සහ එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය හමුවී පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර එහිදී ඉහත කරුණු අනාවරණය විය.

මෙම සාකච්ඡාවේදී පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ වනජීවී රක්ෂිත ඇතුළු අනෙකුත් රක්ෂිත හරහා අලි ඇතුන් ගම්මානයට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා කිලෝමීටර් 800කට වැඩි දිගකින් යුත් විදුලි වැට පද්ධතියක් ඉදිකර ඇති බව අනාවරණය විය.

විදුලි වැට පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ භට පිරිසක් යොදවා ඇති අතර විදුලි වැට නඩත්තු සහායකයින් ලෙස බහුකාර්ය සංවර්ධන සේවකයන් 400ක් යොදවා ඇති බව වනජීවී දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අනාවරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *