පොහොර තහනම හේතුවෙන් මහ කන්නයේ සහල් අස්වැන්න වසර 50 කට පසු අවම අගයක් ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සාමාන්‍ය සහල් අස්වැන්න පසුගිය ‘මහ’ කන්නයේ වසර 50කට ආසන්න අඩුම අගයකට පැමිණියේ රසායනික පොහොර සහ කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීම නිසා ය.

ඉහළ ගිය යෙදවුම් මිල සමඟ එහි අතුරු ප්‍රතිඵල ලබන වසර පුරාවටම සහල් නිෂ්පාදනය යටපත් කළ හැකිය.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව (DCS) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිල දත්ත වලට අනුව, 2021/2022 මහ කන්නයේ සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න 2020/2021 මහ කන්නයට වඩා සියයට 33.76 කින් තියුනු ලෙස පහත වැටී ඇත.

පසුගිය මහ කන්නයේ දී හෙක්ටයාර් 766,000 ක වාර්තාගත භූමි ප්‍රමාණයක වී අස්වනු නෙළන ලද අතර, නියඟයෙන් බලපෑමට ලක් වූ 2016/17 මහ කන්නයේ අස්වැන්න අඩුම මට්ටමට ඇද වැටුණි. පසුගිය මහ කාලයට වඩා වී නිෂ්පාදනය ටොන් මිලියන 1.93 දක්වා සියයට 37 කින් පහත වැටී ඇත.

රටේ කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය තනිකරම කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයක් බවට පත් කිරීමට ඉක්මන් වූ රසායනික පොහොර සහ පළිබෝධනාශක ඇතුළු කෘෂි රසායන ආනයනය කිරීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය වසරේ මැයි මාසයේදී තහනමක් පැනවීය.

කෙසේ වෙතත්, විකල්ප යෙදවුම් ලබා දීමට රජය අපොහොසත් වීම නිසා ගොවි විරෝධතා මධ්‍යයේ පසුගිය වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී තහනම ආපසු හැරවිය.

ඒකාබද්ධ පොහොර නිෂ්පාදන කළමනාකරණ ක‍්‍රමයක් තුළ සියයට 70ක පමණ කෘත්‍රිම පොහොර සහ සියයට 30ක කාබනික පොහොර අනුපාතයකින් උපරිම නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නිර්දේශ කර තිබුණද, 61 දින පොහොර මිශ්‍රණයක් යොදන ලද බව DCS දත්ත පෙන්වා දෙයි. එම කාලය තුළ වී වගාවෙන් සියයට.

Leave a Reply

Your email address will not be published.