පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා පෙරගෙවුම් බස් කාඩ්පත් හදුන්වාදීමට නියමු ව්‍යාපෘතිය දියත් කරයි.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කරන බස් මගීන් සඳහා පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා.

ඩේලි නිවුස් පුවත්පතට අනුව මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේදී මගීන්ට පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් නිකුත් කරන ලදී.

පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් ක්‍රමය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව (NTC) ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (SLTB) සමඟ එක්ව හඳුන්වා දෙන ලදී.

බස් රථ සඳහා පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් මහජන බැංකුව සහ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව හරහා නිකුත් කෙරේ.

මෙම පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් ටොප්-අප් අදාළ බැංකුවල CDM යන්ත්‍ර හරහා ක්ෂණිකව සහ පහසු ලෙස සිදු කළ හැක.

වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ නොමිලේ කාඩ්පත් නිකුත් කිරීමට ද බැංකු කටයුතු කරනු ඇත.

පෙරගෙවුම් කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය අදාළ මූල්‍ය ආයතන සමඟ ඊයේ ගිවිසුමකට එළැඹීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.එම්.කේ.මායාදුන්නේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිණි.

බස් මගීන් සඳහා මුලින්ම හඳුන්වා දෙන මෙම කාඩ්පත් ක්‍රමය පසුව දුම්රිය මගීන් සඳහාද ආදේශ කළ හැකි බව අනාවරණය වී තිබේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය එක්ව මෙම වැඩසටහන රට පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *