පෙර පාසල් ලියාපදිංචි කිරීමේදී දැඩි ප්‍රතිපත්ති – අධ්‍යාපන ඇමති

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දෙන පුහුණුවකින් තොරව හෝ පෙර පාසල් ඩිප්ලෝමාවක් නොමැතිව පෙර පාසල් පවත්වාගෙන යාමට අවසර ලබා නොදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

කඩුවෙල, බෝමිරිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ නිසි ක්‍රමවේදයක් නොමැතිව අවුරුදු තුනේ සහ හතරේ දරුවන්ගේ මනස ව්‍යාකූල කළහොත් පාසල් අධ්‍යාපනයට ඔවුන් යළි ගොඩනැගීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි. එබැවින්, පෙර පාසල් ලියාපදිංචි කිරීමේ අවස්ථාව නිතිපතා ලබා දීමට නොහැකි වනු ඇත.

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට සමගාමීව මේ වසරේ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට සියලුම පාසල් සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය හඳුන්වාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා ඇත.

පසුගිය වසරේ පළමු ශ්‍රේණියේ පන්ති සඳහා ගුරුවරුන් 13,800ක් පුහුණු කර ඇති අතර තවත් ගුරුවරුන් 13,800ක කණ්ඩායමක් මේ වන විට පුහුණුව ලබමින් සිටින අතර, මෙය අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

පෙර පාසල් ගුරුවරුන් 40,000 ක් පමණ සිටින අතර පෙර පාසල් 19,000 ක් පමණ සිටිති. සියලුම පෙර පාසල් සිසුන් අවසානයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වේ.

පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම් වූ රාමුවක් තුළ ඉගැන්වීමේ පරිචයන් සිදු කිරීමට පුහුණුව ලබා දෙන අතර නිශ්චිත පුහුණු වේලාවන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු මෙම ගුරුවරුන්ට සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇත. තම ඉගැන්වීම් කටයුතු කරගෙන යාමට කැමති පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා ඩිලෝමා සහතිකයක් ද පිරිනැමේ.

එබැවින් පෙර පාසල් පුහුණු සහතිකය හෝ ඩිප්ලෝමාව නොමැතිව පෙර පාසල් ආරම්භ නොකිරීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *