පෙර ණය පියවීමට චීනයෙන් ඩොලර් බිලියනයක ණයක්

චීනයෙන් ලබා ගැනීමට යෝජිත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ණය මුදල මීට පෙර චීන බැංකුවලින් ලබා ගත් ණය පියවීමට යොදා ගන්නා බව ඩේලි මිරර් වෙත වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාව දැනට චීනයෙන් ලබාගෙන ඇති ණය ප්‍රමාණය ද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න බව ඉහළ මූලාශ්‍රයක් පවසයි. ණය නැවත සකස් කිරීමේ සංකල්පය චීනයට නොමැති බැවින් නවතම ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ඇත.

දෙරටේ බලධාරීන් මේ වන විට දීර්ඝ කිරීමට නියමිත නව මූල්‍ය පහසුකම පිළිබඳ නියමයන් සහ කොන්දේසි සාකච්ඡා කරමින් සිටී.

මීට අමතරව, චීනයෙන් ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා චීනයෙන් තවත් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ගැනුම්කරුවෙකුගේ ණයක් ලැබෙනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *