පුද්ගලික බැංකුවේ ATM යන්ත්‍රයකින් රුපියල් මිලියන 7.8ක කොල්ලකයි

නිට්ටඹුව නගරයේ පිහිටි පෞද්ගලික අංශයේ බැංකුවක ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයකින් රුපියල් ලක්ෂ 78ක මුදලක් සොරාගෙන තිබේ.

බැංකුවේ කළමනාකාරිත්වය නිට්ටඹුව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කර ඇත. ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රයට කිසිදු ආකාරයකින් හානි සිදුවී නොමැති බවත් යන්ත්‍රය විවෘත කර මුදල් ඉවත් කර පසුව වසා දමා ඇති බවත් විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබේ.

මෙම කොල්ලයට බැංකුවේ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් හෝ කිසියම් පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ දැයි මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැති බව පොලිසිය පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිට්ටඹුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *