පාස්කු ප්‍රහාරයේ තීන්දුව සම්බන්ධව මෛත්‍රීපාල අදහස් දක්වයි.

2019 පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පිටු 85කින් යුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවෙන් තමන් ඍජුව ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුව පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙම තර්ජන පිළිබඳව නිලධාරීන් දැනුවත්ව සිටියද ඒ පිළිබඳ තොරතුරු රටේ ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා නොමැති බව පමණක් තීන්දුවේ සඳහන් වන බවයි.

උත්සවයක් අමතමින් සිරිසේන වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ, කෙසේ වෙතත්, තමාට රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ගෙවන ලෙස නියෝග කර ඇති බවයි. මිලියන 100 ක වන්දියක්, මොකද නීතියට අනුව ජනාධිපතිවරයා පත්කළ නිලධාරීන් කරන අපරාධවලට වගකිව යුතුයි.

මෙම වන්දි මුදල තම සමීපතමයන්ගේද සහය ඇතිව පියවීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අනාවරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *