පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ ශානි අබේසේකරට බාර දෙන්න: සජිත් රනිල්ට කියයි

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර මහතාට භාර දෙන ලෙස විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ශානි අබේසේකර මහතා පරීක්ෂණවලින් ඉවත් කිරීමට පෙර එම ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සාර්ථකව සිදු කරමින් සිටි බව විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

“එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා පවා විශ්වාස කළ අවංක නිලධාරියෙක්.

ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ දේශීය වශයෙන් විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත සාධාරණ පරීක්ෂණයක් සිදු නොවූ බැවින් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටින බවයි.

“අපට සත්‍යය හෙළිදරව් කිරීම අවශ්‍යයි. දේශීය වශයෙන් විනිවිදභාවයෙන් යුත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ නම් අපට ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් හෝ ජාත්‍යන්තර විමර්ශකයින් අවශ්‍ය නැත,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *