පාසල් වෑන් රථවල මාසික ගාස්තු මැයි 1 වැනිදා සිට 5% සිට 8% දක්වා අඩු කෙරේ.

පාසල් වෑන් රථ සඳහා වන මාසික ගාස්තු මැයි 1 වැනිදා වන විට අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා අන්තර් දිස්ත්‍රික් පාසල් ළමා ප්‍රවාහන සේවා සංගමය අද ප්‍රකාශ කළේය.

සංගමයේ සභාපති එන්.එම්.කේ. හරිශ්චන්ද්‍ර පද්මසිරි මහතා පැවසුවේ, පසුගිය දා ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

ඒ අනුව ගාස්තු 5% ත් 8% ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වන බවත්, අඩු කිරීමත් සමඟ දෙමාපියන්ට යම් තරමක සහනයක් ලැබෙන බවත් ඔහු පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, සමස්ත ලංකා අන්තර් පළාත් පාසල් ළමා ප්‍රවාහන සේවා සංගමය සහ සමස්ත ලංකා පාසල් ප්‍රවාහන සංගමය කියා සිටියේ මේ වන විට පාසල් වෑන් රථවල මාසික ගාස්තු අඩු කිරීමට නොහැකි බවයි.

ඔවුන් රජයට බලකර සිටින්නේ ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කරන ලෙසත්, ආදායම් බලපත්‍ර ගාස්තු අඩු කරන ලෙසත්, අමතර කොටස් මිල අඩු කරන ලෙසත් දෙමාපියන්ට සහන සලසන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *