පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්රි රහීම් රත්‍රං සමඟ ගුවන් තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට…

පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්රි රහීම් ප්‍රකාශ නොකළ රත්‍රං ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මන්ත්‍රීවරයා සතුව ප්‍රකාශ නොකළ රත්‍රං කිලෝ 3.5ක් තිබූ බව අද දෙරණ වාර්තා කළේය.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අලි සබ්රි රහීම් රත්‍රං තොගයක් සමඟ BIA හි දී අත්අඩංගුවට ගත් බවට පළ වූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *