පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වසර 20කින් වැඩි කළේ නැහැ – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර

වසර 20ක් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කර නොමැති බව පවසමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාම තීරු බදු රහිත වාහන ගෙන්වන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවට මාධ්‍ය අසත්‍ය වාර්තා කර ඇති බවට කනස්සල්ල පළ කළා.

තීරුබදු රහිත වාහන ගෙන්වන ලෙස මන්ත්‍රීවරුන් ඉල්ලා ඇති බවට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබූ බවත් එය අසත්‍ය බව පවසමින් එම වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කළ බවත් එම වාර්තා ප්‍රචාරය කිරීමට වගකිවයුත්තන් වරප්‍රසාද කාරක සභාව හමුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

රට උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අවස්ථාවක සහ පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ගොවීන් බරපතළ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දී සිටින විට කිසිදු මන්ත්‍රීවරයකු එවැනි ඉල්ලීමක් නොකරන බව ඔහු පැවසීය.

දිවංගත අගමැතිනි සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ කාලයේ සිට තීරුබදු රහිත වාහනයක් ගෙන්වීමේ වරප්‍රසාදය මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි වූ බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා, රටේ වත්මන් තත්ත්වය සලකා බැලීමේදී කිසිදු මන්ත්‍රීවරයකු එවැනි ඉල්ලීමක් නොකළ බවද පැවසීය.

වසර 20කින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කර නොමැති බවත් ඔවුන් ඉතා අසීරුවෙන් එම තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන බවත් ඔහු පැවසීය.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසුවේ තීරු බදු රහිත වාහන ගෙන්වන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශයට මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ලැබී නොමැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *