ප්‍රභූන්ට සපයන සෞඛ්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යවරුන්ගෙන් දැඩි තීරණයක්

ඉදිරි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ඊයේ(25) දින පැවැති මධ්‍යම කාරක සභාවේදී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබේ.

ඒ, රට තුළ වෛද්‍යවරුන් රඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට බලකරමින් සිදුකිරීමට නියමිත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙනි.

අදාළ තීන්දු යටතේ,

ප්‍රභූ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා සැලසුම් කෙරෙන ජංගම ගිලන් රථ සේවාවලින් ඉදිරි නොවැම්බර් 01 දින සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඉවත් වීම.

ඊට අදාළ අනෙක් කාරණා පහතින් දැක්වෙයි,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *