ප්‍රංශය රජයේ පාසල්වල මුස්ලිම් අබායා ඇඳුම තහනම් කරයි

ප්‍රංශය රජයේ පාසල්වල සමහර මුස්ලිම් කාන්තාවන් අඳින ලිහිල්, සම්පූර්ණ දිග සිවුර වන අබායා ඇඳීම දරුවන්ට තහනම් කරන බව එහි අධ්‍යාපන ඇමති ඉරිදා ප්‍රකාශ කළේය.

19 වන ශතවර්ෂයේ නීති මගින් රාජ්‍ය අධ්‍යාපනයෙන් සම්ප්‍රදායික කතෝලික බලපෑමක් ඉවත් කර රජයේ පාසල්වල ආගමික සලකුණු සඳහා දැඩි තහනමක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ප්‍රංශය, වැඩෙන මුස්ලිම් සුළුතරයක් සමඟ කටයුතු කිරීමට මාර්ගෝපදේශ යාවත්කාලීන කිරීමට අරගල කර ඇත.

2004 දී, එය පාසල්වල හිස් වැසුම් තහනම් කළ අතර 2010 දී ප්‍රසිද්ධියේ සම්පූර්ණ මුහුණු ආවරණ තහනම් කරන ලදී, එහි මිලියන පහක ශක්තිමත් මුස්ලිම් ප්‍රජාවේ සමහරු කෝපයට පත් විය.

“අබායා තවදුරටත් පාසල්වල පැළඳිය නොහැකි බව මම තීරණය කර ඇත්තෙමි,” අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගේබ්‍රියෙල් ඇටල් රූපවාහිනී නාලිකාවක් වන TF1 සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පැවසීය.

“ඔබ පන්ති කාමරයකට යන විට, සිසුන් දෙස බලා ඔවුන්ගේ ආගම හඳුනා ගැනීමට ඔබට නොහැකි විය යුතුය,” ඔහු පැවසීය.(රොයිටර්)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *