පළාත් පාලන ආයතන සඳහා 25%ක තරුණ නියෝජනයක් නැවත යෝජනා කෙරේ

ස්ථාවර රටකට සාමූහික මාවත යන තේමාව යටතේ සිකුරාදා (18) ජනාධිපති මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ (PMC) කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේම්නාත් සී. දොළවත්ත, පළාත් පාලන ආයතන තුළ 25% තරුණ නියෝජනය අනිවාර්යය පිහිටුවීමේ පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන බව අවධාරණය කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ 1989 තරුණ අසහනයෙන් පසුව තරුණ අසහන කොමිසම පළාත් පාලන ආයතන තුළ 25%ක තරුණ නාමයෝජනා යෝජනා කළ බවයි. කෙසේ වෙතත්, අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් තුළ කාන්තා නියෝජන අයිතිවාසිකම් හඳුන්වාදීම, අදාළ පළාත් පාලන පනත මගින් නියම කර ඇති පරිදි තරුණයින්ගේ අයිතිය අනියම් ලෙස ඉවත් කිරීමට හේතු විය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය සනිටුහන් වූයේ තරුණ පුද්ගලයින්ගේ අපේක්ෂිත මැදිහත්වීම කැපී පෙනෙන ලෙස නොපැවතීමෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *