පසුගිය වසරට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක්…

පසුගිය වසරට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් පසුගිය සතියේ වාර්තා වූ රෝගීන් 1,152ක් බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය අනාවරණය කරයි.

ඩෙංගු ව්‍යාප්තිය ඉහළ යාම හේතුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක පරිපාලන කොට්ඨාස 36ක් අධි අවදානම් කලාප ලෙස ද බලධාරීන් විසින් හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 59,317ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ වාර්තා වූ රෝගීන් 19,912 හා සැසඳීමේ දී ඉහළ යාමකි.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසුවේ කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලින් වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බවයි.

2021 වසරට සාපේක්ෂව මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය, කෑගල්ල, පුත්තලම සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *