පශ්චාත් උපාධි පුහුණු කාලය තුළ උපයා ගත් වැටුප ආපසු ගෙවන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පශ්චාත් උපාධි පුහුණු කාලය තුළ ලබාගත් වැටුප ආපසු ගෙවන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ස්නායු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට උපදෙස් දීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අතර කනස්සල්ලක් මතුවෙමින් තිබේ.

පශ්චාත් උපාධි පුහුණුවේදී උපයන වැටුපට අමතරව වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ විභාග ගාස්තු හා පාඨමාලා දෙකම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාගේ පෞද්ගලික මුදලින් ගෙවා ඇති අතර අදාළ බැඳුම්කරයෙන් ආවරණය නොවන ගාස්තු ගෙවන ලෙසද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයාට දන්වා ඇත.

2023 සැප්තැම්බර් 22 දිනැති ලිපියක් මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තෘතීයික සත්කාර සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත අතපත්තු විසින් බැඳුම්කර ආපසු ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දැනුවත් කරන ලදී.

විශේෂඥයා 2021 අගෝස්තු 25 සිට 2023 අගෝස්තු 24 දක්වා ඔහුගේ විදේශ පුහුණු කාලය තුළ සිදු කරන ලද සියලුම ගෙවීම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක බිඳවැටීමක් මෙන්ම ඔහුගේ පශ්චාත් උපාධි පුහුණුව තුළ දරන ලද ණය සහ අනෙකුත් වියදම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගත්තේය.

වෛද්‍ය නිලධාරියා විසින් රුපියල් 9,128,747.05 ක් ආපසු ගෙවිය යුතු බවට සඳහන් ලිපියේ පිටපතක් මාධ්‍ය විසින් ලබා ගන්නා ලදී. මෙයට විදේශ පුහුණුවේදී ලැබෙන වැටුප ලෙස රුපියල් 2,680,108ක් ද, අනෙකුත් දීමනා වශයෙන් රුපියල් 20,871.75ක් ද, වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ විභාග ගාස්තු සඳහා රුපියල් 51,000ක් ද, වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයට රුපියල් 148,000ක් ද, දේශීය වෛද්‍ය පාඨමාලා ගාස්තු ලෙස රුපියල් 6,728ක් ද ඇතුළත් වේ.

වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ට තම පශ්චාත් උපාධි පුහුණුවේදී උපයාගත් වැටුප ආපසු ගෙවීමට සිදුවීම පෙර නොවූ විරූ දෙයක් වන බැවින් අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පිළිබඳව කාරණයට සමීප ආරංචි මාර්ග විස්මය පළ කළේය.

පශ්චාත් උපාධි පුහුණු කාලය තුළ උපයාගත් වැටුප ආපසු ගෙවිය යුතු බවට බැඳුම්කර ගිවිසුමේ සඳහන් නොවේ.

එබැවින්, මෙම මතභේදාත්මක ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් වෛද්‍ය ප්‍රජාව බලා සිටින අතර, ඊට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට සාධාරණ විසඳුමක් අපේක්ෂා කරයි.

මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකුගෙන් කළ විමසීමකදී කියා සිටියේ එය වැටුප නොව වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පුහුණුව සඳහා වන වියදමට සමාන දඩ මුදලක් බවයි.

“ඊ සංග්‍රහයේ 13 සී ප්‍රකාරව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෛද්‍ය පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පුහුණුව සඳහා වන වියදමට සමාන දඩයක් හඳුන්වා දී ඇත,” නිලධාරියා ප්‍රකාශ කළේය.

“නිලධාරියාට අනුව, වියදම්වලට වැටුප්, වේතන, විභාග ගාස්තු, පාඨමාලා ගාස්තු, මාසික දීමනා, නවාතැන් සහ ගුවන් ටිකට්පත් ඇතුළත් වේ,” නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, එම දඩුවම අයකර ගැනීම මීට පෙර ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර එය මෑතකදී හඳුන්වා දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *