පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට, පරිසරය සුරැකීමට කැපවූ කාර්ය සාධක බලකායක්: සාගල

පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සහ පරිසරය සුරැකීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ කැපවූ කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටුවීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදහස් කරන බව ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සහ ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතා පැවසීය.

පරිසර ආරක්ෂණ මූලාරම්භයන් සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙම කාර්ය සාධක බලකාය වගකිව යුතු බව ඔහු පැවසීය.

පාරිසරික වගකීම් පැවරී ඇති රාජ්‍ය ආයතනවල පුළුල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සිදු කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව ද ඔහු පැවසීය.

පරිසර ආරක්ෂණ නීති ශක්තිමත් කිරීම සහ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා කමිටුවක් පිහිටුවන බව රත්නායක මහතා අවධාරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පැවසීය.

ජාත්‍යන්තර වෙරළ පවිත්‍රතා දිනය (ICCD) සහ සමුද්‍ර සම්පත් සංරක්ෂණ සතිය ආරම්භ කිරීම නිමිත්තෙන් වරාය නගරයේ වෙරළ ප්ලාසා හි පැවති වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *