පකිස්තානය 2024 T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට; ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ‘සුපිරි 8’

2024 T20 ලෝක කුසලානයේ සුපිරි 8 වටයට සුදුසුකම් ලැබීමෙන් එක්සත් ජනපදය ඉතිහාසයට එක් කළේ අයර්ලන්තයට එරෙහිව ඔවුන්ගේ තරඟය වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමීමෙන් පසුවය.

වර්ෂාව හේතුවෙන් පකිස්තානය T20 ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් ඉවත් වීමට ද හේතු වූ අතර එය T20 ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ පකිස්ථානය සුපිරි අට වටයට සුදුසුකම් නොලබන පළමු අවස්ථාව සනිටුහන් කළේය.

එසේම, 2026 T20 ලෝක කුසලානය සඳහා පාකිස්තානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *