නොරොච්චෝලේ තෙවැනි ගල් අඟුරු බලාගාරය පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

නොරොච්චෝලේ තුන්වන ගල් අඟුරු බලාගාරය සවි කර නැවත ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

බලාගාර ඒකක එක සහ තුන සම්පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු පැවසීය. විදුලි බලාගාරයේ පළමු ඒකකය නඩත්තු කටයුතු සඳහා වසා දැමීමෙන් පසු නැවත ක්‍රියාත්මක වූ බව ඔහු පැවසීය.

බලාගාර දෙවන ඒකකය ඔක්තෝම්බර් මස මැද භාගයේදී අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *