නොගෙවූ විදුලි බිල ගැන නාමල් ලංවිට ලියයි

තමා විසින් නොගෙවූ බව කියන විදුලි බිලක් සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ලිපි ශීර්ෂය යටතේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතින බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා තිබේ.

විදුලිබල මණ්ඩලයට ලිපියක් යවමින් මන්ත්‍රීවරයා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන විදුලි බිල පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු තමන්ට ලබාදෙන ලෙසත් එය සත්‍ය ලේඛනයක් නම් ඒ අනුව ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි බවයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ විසින් ගොනු කරන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියට ප්‍රතිචාර දක්වමින් විදුලිබල මණ්ඩලය කියා සිටියේ 2019 සැප්තැම්බර් 12 සහ සැප්තැම්බර් 15 අතර නිවසේ පැවති උත්සවයක් සඳහා රුපියල් 26, 82,246.57 ක විදුලි ගාස්තුවක් දැරූ බවයි. .

ඒ නිසා විදුලි බිල රු. 26, 82,246.57 තවමත් පියවා නැත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *