නේපාල ගුවන් යානය කඩා වැටීමේ වීඩියෝ පට හමුවෙයි.

පුද්ගලයින් 72 දෙනෙකු සමඟ මධ්‍යම නේපාලයේ ගුවන් තොටුපළක් අසල ගුවන් යානයක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයන් දුසිම් ගනනක් මිය ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *