නීතිවිරෝධී, වාර්තා නොකළ නීති විරෝධී මසුන් ඇල්ලීම සඳහා නව නීතියක් ගෙන එයි

ඉන්දීය ධීවරයින් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ නීති විරෝධී ලෙස ධීවර කටයුතුවල නිරත වන පසුබිමක, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ කෘෂිකර්මය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ධීවර හා ජලජ සම්පත් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ මෙවැනි ක්‍රියාවන්හි යෙදෙන ඕනෑම කෙනෙකුට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව දැනගන්නට ඇත.

මෙම කමිටුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩී.වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ධීවර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් රැස්විය. දැනට නීතිවිරෝධී, වාර්තා නොකළ නියාමනය නොකළ මසුන් ඇල්ලීම සම්බන්ධයෙන් පවතින නීතිමය ප්‍රතිපාදන යටතේ බලපත්‍ර හිමියා පමණක් වරදකරු වන අතර ධීවර පනත මඟින් බලපත්‍රලාභියා කවුරුන්ද යන්න අර්ථකථනය කර නොමැත.

නව නීතියට අනුව, බෝට්ටු හිමිකරුට අමතරව, බෝට්ටුවේ නායකයාට සහ යාත්‍රාවේ සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නීති විරෝධී, වාර්තා නොකළ නියාමනය නොකළ මසුන් ඇල්ලීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කළ හැකිය.

ඉන්දීය ධීවරයින් විසින් උතුරු මුහුදේ ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ නීතිවිරෝධී, වාර්තා නොකළ අනවසර මසුන් ඇල්ලීමකදී එවැනි නීති සම්පාදනයක් කිරීමට අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. දෙරට වසර ගණනාවක් තිස්සේ ද්විපාර්ශ්විකව මෙම ගැටළුව සාකච්ඡා කර ඇතත් එය තවමත් නොවිසඳී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *