නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කරන ලද හූකා දුම්කොළ තොගයක් අත්අඩංගුවට…

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් “ෂිෂා” නමින් පොදුවේ හඳුන්වන දුම්පානය සඳහා භාවිත කරන හූකා දුම්කොළ කිලෝ 8000කට අධික ප්‍රමාණයක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම හූකා දුම්කොළ තොගය රුපියල් මිලියන 164ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර ඒවා නීතිවිරෝධී ලෙස ඩුබායි සිට ආනයනය කර ඇති බවයි රේගුව ප්‍රකාශ කළේ.

කිලෝ 8,010ක් බරැති මෙම හූකා දුම්කොළ පැකට්ටුවක් ග්‍රෑම් 50 බැගින් වූ පැකට් 160,200ක අසුරා තිබියදී සොයාගෙන තිබේ.

මෙම කන්ටේනරය ආනයනය කිරීමට අවසර දී ඇති ලියාපදිංචි සමාගම් ලැයිස්තුවේ නොමැති ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක ව්‍යාජ ලේඛන යොදාගෙන ආනයනය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *