නීතිය කඩ කරන්න -මන්ත්‍රී සුමන්තිරන්

ආර්ථිකයේ අයහපත් කළමනාකරණයට එරෙහිව ජනතාව පාරට බැසිය යුතු බව පවසන දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ සුමන්තිරන් කියා සිටියේ පවතින නීතිමය සීමාවන් නොතකා ජනතාව එක්ව පෙළ ගැසීමට සූදානම් විය යුතු බවයි.

මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ පුද්ගලයන් තම අතෘප්තිය පෙළපාලි මගින් ප්‍රකාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

“මේ ආණ්ඩුව ජනතාව දණ ගැස්සූ නිසා වෙන කවරදාටත් වඩා ජනතාව තම උද්ඝෝෂණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කාලය එළඹ ඇත,” ඔහු අවධාරණය කළේය.

“නීතිය කඩ කළත් රජයට එරෙහිව ජනතාව තම දුක්ගැනවිලි ප්‍රකාශ කළ යුතු බව කියන්නට වත්මන් තත්ත්වය අපට බල කළ හැකියි,” මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *