නිල්-කහ නිවුන් කුඩා මැකෝ පැටවුන් හතර දෙනෙකු දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේදී උපත ලබයි.

දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ දී නිල්ගයි (Boselaphus tragocamelus) නිවුන් බිලිඳු පැටවුන් (Boselaphus tragocamelus) සහ නිල්-කහ මැකෝ පැටවුන් (Ara ararauna) හතර දෙනෙකු උපත ලබා ඇති බව ජාතික සත්වෝද්‍යාන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ දිනුෂිකා මානවඩු මහත්මිය පැවසුවාය.

ඇය කියා සිටියේ පසුගිය සෙනසුරාදා (17) නිල්ගයිස් දරුවා උපත ලැබූ බවත්, මීට මාස දෙකකට පෙර Macaws chics සත්වෝද්‍යානයේ දී උපත ලැබූ බවත්ය.

සත්ව / පක්ෂි විශේෂ දෙකම යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන අතර, ඒවා අද මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා සකස් කළ බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා පැවසීය.

නිල්ගායි යනු විශාලතම ආසියානු ඇන්ටිලොප් වන අතර, උතුරු ඉන්දියානු උපමහාද්වීපය පුරා සෑම තැනකම පැතිරී ඇති අතර, ස්වභාවධර්මය හා ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංගමය (IUCN) විසින් “අඩුම සැලකිල්ල” ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

නිල් සහ කහ මැකෝ, නිල් සහ රන් මැකෝ ලෙසද හැඳින්වේ, විශාල දකුණු ඇමරිකානු ගිරවෙක් වන අතර එය ඉහළින් නිල් පිහාටු සහ ලා තැඹිලි යටි කොටස්, හිස මුදුනේ කොළ පැහැයෙන් වර්ණාලේප කර ඇත.

IUCN විසින් නිල් සහ කහ මැකෝ “අඩුම සැලකිල්ල” ලෙසද වර්ග කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *