නියඟ ප්‍රදේශවල ජලය එකතු කිරීමේදී ප්‍රවේශම් වන්න

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ (SLMA) ලේකම් වෛද්‍ය සරත් එදිරිසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටියේ නියඟයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල ජනතාව මෙම ජලයේ අධික ලවණ සාන්ද්‍රණය සහ බැක්ටීරියා අඩංගු විය හැකි බැවින් ජල වළවල් වලින් ජලය ලබා ගැනීමේදී ප්‍රවේශම් වන ලෙසයි.

එබැවින් එකතු කරගත් ජලය උණුකර පෙරා ගැනීමෙන් පසු භාවිත කරන ලෙස වෛද්‍ය එදිරිසිංහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

බැර ලෝහ සහ බැක්ටීරියා ඉවත් කිරීම සඳහා හැකිතාක් පෙරාගත් ජලය භාවිතා කරන්න යැයි ඔහු පැවසීය.

නියඟයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ඇති කළ හැකි දූවිලි අංශුවලින් මෙම ප්‍රදේශ පිරී ඇති බැවින් එම ප්‍රදේශවල ජනතාව (විශේෂයෙන් ළමයින්) මුහුණු ආවරණ පළඳින ලෙස වෛද්‍ය එදිරිසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම වියළි කාලගුණික තත්ත්වය තුළ ජලය ලබා ගැනීමට නොහැකිව සිටින ජනතාවට පැහැදිලි පානීය ජලය රජය විසින් ලබාදිය යුතු බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *